08-533 348 00 info@tymc.se

Företag och kommuner

 

 

 

 

Våra Områden

Om- & nybyggnadsmålning

Kontorsanpassning

Fönsterrenovering & målning

Stambyte

Brandskyddsmålning

Företag och kommuner – ramavtal

Måleriarbeten kommuner, offentlig sektor

2015 fick vi vårt första större ramavtal, med Tyresö bostäder. Nedan ser ni några av de ramavtal vi arbetar med.

2016, 2017, 2018 och 2019 har vi fått Gasellutmärkelse.

Nyproduktion – ombyggnad

Måleriarbeten byggbolag, nyproduktion, ombyggnad

Tyresö Målericentral AB åtar sig all slags måleriarbeten i Stockholm. När vi utför måleriarbeten för byggbolag som vid nyproduktion och ombyggnad, arbetar vi med hela spektrat av måleritjänster, förutom det självklara men viktiga förarbetet, som skrapning, spackling och slipning. Vi tapetserar, målar väggar, tak, golv, fasader och utför arbeten som dekor- och ådermålning samt marmorering.

Självklart ger vi Er även en kvalificerad rådgivning kring val av färgkvalitet, nyans, miljö och hållbarhet för bästa möjliga ekonomi.

Måleritjänster bostäder, offentliga anläggningar, affärslokaler

Måleriarbeten vid totalrenovering och stambyte

Vi tillhandahåller all slags måleritjänster som kan tänkas förekomma, när man målar bostäder, offentliga anläggningar, lokaler för affärsidkare och industrifastigheter, för att nämna något. När det gäller målning av våtrum, som efter ett stambyte utför vi sedvanliga nödvändiga arbeten, som att avlägsna fett och smuts, ta bort färg och tapeter som sitter löst. Därefter utförs grundarbete som att spackla ojämnheter, skarvar, sprickor och eventuella hål. Detta görs med sandspackel som har en förhöjd vattenbeständighet. När ytan är helt torr slipar vi den med fint slippapper. Hörn och vinklar jämnar vi ut med en elastisk fogmassa som kan målas över och är speciellt avsedd för våtrum.

Detta är en kort, om än inte heltäckande beskrivning av ombyggnadsmålning vid stambyte.

Brandskydd i byggnader

Brandskyddsmålning

Liv kan räddas och materiella skador begränsas genom en korrekt utförd brandskyddsmålning. För brandklassade material som väggar och tak i en byggnad, samt för bärande konstruktioner som pelare och balkar, kan man använda specialtillverkade brandskyddsfärger. Vid brand expanderar färgen ett till ett skum som är flera centimeter tjockt. Det skapar ett värmeisolerande skikt vilket skyddar träet eller stålet och även bakomliggande material. Använder man brandskyddsfärg i en byggnad kan man kraftigt förlänga tiden för utrymning och släckningsarbete.

Vid målning med brandskyddsfärg är det av yttersta vikt att veta vilka produkter som ska användas, att man äger kunskap om hur de ska appliceras och vilka produkter de ska användas tillsammans med. Det är vanligt att offentliga byggnader med höga krav på brandskydd, målas med brandskyddsfärg. Det gäller såväl industribyggnader och lokaler som bibliotek, vårdboenden och sjukhus, för att nämna något. Dessa byggnader har ofta bärande konstruktioner i stål, som kan skyddas med hjälp av brandskyddsmålning.

Även utrymmen som vindar och källare i bostadshus brukar målas med brandskyddsfärg. Brandskyddsfärg säljs i vanligen i system, där det är viktigt att hålla sig till produkter inom samma system, för att uppnå ett fullgott brandskydd.

Exempel på målningsarbeten vi utför

Invändig målning

Det är viktigt att utföra ett ordentligt grundarbete när man målar, för att få ett kvalitativt bra resultat med en god varaktighet. Vi skrapar bort gamla färgrester, spacklar ojämnheter och fogar, samt slipar där det behövs. Om en vägg som ska målas har ojämnheter bredspacklar och slipar vi ytan innan vi målar. 

Vi målar även snickerier som dörrar, fönster och köksluckor. 

Fönstermålning & renovering

Tyresö Målericentral målar fönster och utför även fönsterrenovering. Vi gör allt nödvändigt grundarbete, som att exempelvis byta ut trä som skadats av röta. Vi kittar om fönstren och avlägsnar gamla färgrester. Träet grundbehandlas, vi utför spackling, kittar, grundmålar och slutstryker.

Vi behov och i enlighet med kunds önskemål byter vi även ut fönsterrutor mot exempelvis energiglas. Dessa tjänster tillhandahåller vi genom samarbetspartners. Men som kund behöver Ni inte tänka på detta utan vi ansvarar för hela uppdraget, från start till färdigställande.

Utvändig målning

Även här, som vid all målning, är det viktigt att utföra ett ordentligt grundarbete. Det är kanske ännu viktigare vid utvändig målning, då ytorna inte enkom påverkas av tidens tand utan framför allt av vädrets makter.

Vi börjar underarbetet med en ordentlig rengöring. Fasaden tvättas, borstas och vid behov slipar vi den innan målning. Eventuellt mögel och alger behandlar vi med speciella medel. Målade ytor som är blanka och hårda görs mattare genom slipning eller stålborstning.

Vid behov grundmålar vi ytorna.

Tapetsering

Vi utför all slags tapetsering. Här, precis som vid måleriarbeten gäller att man måste vara noggrann med förarbetet. Det kan innebära att vi får ta bort gammal tapet och om väggen är skadad så utför vi nödvändigt och ibland omfattande arbete med spackling och slipning.