08-533 348 00 info@tymc.se

Privat

 

 

 

 

Måleriarbeten privatpersoner

ROT-Avdrag

Rotavdrag är ett avdrag, som ges till privatpersoner för viss slags arbeten som utförs i hemmet. Det är följaktligen ett skatteavdrag. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Avdraget gäller ej för uppförande av nya hus eller byggnader.

För att du ska ha rätt till avdraget gäller det att du äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till. Rot- och rutarbete kallas med en gemensam beteckning hos Skatteverket för husarbete. Rot- och rutavdrag räknas ihop och får vara sammanlagt maximalt 50 000 SEK per person och år. Möjligheten att göra avdraget är beroende av hur mycket skatt du betalat under året och andra avdrag som du utnyttjat. 

Som kund ansvarar du för att samtliga villkor för ROT (och RUT) är uppfyllda. För att säkerställa detta, gå gärna in på Skatterverkets hemsida, länk nedan, för att ta del av de exakta, juridiskt gällande reglerna för ROT och RUT!

För att erhålla själva avdraget behöver du inte göra någonting. Vi sköter kontakten med Skatteverket och avdraget görs på fakturan från oss. ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnad. Läs mer på >> Skatteverkets hemsida ROT och RUT

Måleriarbeten privatpersoner

Nöjd kund-garanti

 

Klicka på länken för att läsa mer om >> Nöjd Kund Garanti Måleriföretagen

Exempel på målningsarbeten vi utför

Invändig målning

Det är viktigt att utföra ett ordentligt grundarbete när man målar, för att få ett kvalitativt bra resultat med en god varaktighet. Vi skrapar bort gamla färgrester, spacklar ojämnheter och fogar, samt slipar där det behövs. Om en vägg som ska målas har ojämnheter bredspacklar och slipar vi ytan innan vi målar. 

Vi målar även snickerier som dörrar, fönster och köksluckor. 

Fönstermålning & renovering

Tyresö Målericentral målar fönster och utför även fönsterrenovering. Vi gör allt nödvändigt grundarbete, som att exempelvis byta ut trä som skadats av röta. Vi kittar om fönstren och avlägsnar gamla färgrester. Träet grundbehandlas, vi utför spackling, kittar, grundmålar och slutstryker.

Vi behov och i enlighet med kunds önskemål byter vi även ut fönsterrutor mot exempelvis energiglas. Dessa tjänster tillhandahåller vi genom samarbetspartners. Men som kund behöver Ni inte tänka på detta utan vi ansvarar för hela uppdraget, från start till färdigställande.

Utvändig målning

Även här, som vid all målning, är det viktigt att utföra ett ordentligt grundarbete. Det är kanske ännu viktigare vid utvändig målning, då ytorna inte enkom påverkas av tidens tand utan framför allt av vädrets makter.

Vi börjar underarbetet med en ordentlig rengöring. Fasaden tvättas, borstas och vid behov slipar vi den innan målning. Eventuellt mögel och alger behandlar vi med speciella medel. Målade ytor som är blanka och hårda görs mattare genom slipning eller stålborstning.

Vid behov grundmålar vi ytorna.

Tapetsering

Vi utför all slags tapetsering. Här, precis som vid måleriarbeten gäller att man måste vara noggrann med förarbetet. Det kan innebära att vi får ta bort gammal tapet och om väggen är skadad så utför vi nödvändigt och ibland omfattande arbete med spackling och slipning.